Meedenktank overhandigt adviezen aan wethouders en bestuurders

25-01-2023

Vorig jaar vonden er twee Meedenktank-dagen plaats, waar regionale belangenorganisaties uit Twente met elkaar spraken over hoe we 50% duurzame energie opwekken in 2030 in Twente. Dat leidde tot twintig adviezen, die 18 januari gepresenteerd zijn aan de vertegenwoordigers van de RES-partners.

Het presenteren van de adviezen zorgde voor een open gesprek, waarin zinvolle dingen gedeeld werden. De bestuurders konden zien dat er hard aan het document met adviezen gewerkt was. Ze zijn blij met de hulp van de Meedenktank.

De adviezen worden omgezet in een definitieve versie op basis van feedback van de mensen die aanwezig waren. De bestuurders geven vervolgens op deze definitieve schriftelijke versie een reactie, waarin ze aangeven wat ze met elk advies gaan doen. Daar kan de Meedenktank vragen over stellen of op reageren.
 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen