Vijf vragen aan Felicia Rindt (27) van JongRES Twente

11-10-2022

Even bellen met Felicia Rindt (27) van JongRES Twente, een van de leden van de Meedenktank.

Wie ben je en wat doe je?

"Ik ben Felicia Rindt, 27 jaar, en ik ben de vertegenwoordiger voor JongRES Twente. Ik woon al mijn hele leven in Hengelo en een kleine twee jaar geleden heb ik mijn master Sustainable Energy Technology afgerond aan de Universiteit Twente.

In het dagelijks leven werk ik als energie adviseur bij een ingenieurs- en adviesbureau waar mijn werkzaamheden onder andere bestaan uit het schrijven van projectplannen voor bedrijven en consortia die willen investeren en/of innoveren in energiebesparende technieken."

Wat is je persoonlijke drijfveer om met de energietransitie in Twente bezig te zijn?

"Vanuit mijn studie en werk heb ik al aardig wat kennis opgedaan over de energietransitie. Ik miste alleen de lokale betrokkenheid en wilde deze kennis graag toepassen in mijn eigen woonomgeving. Vanuit JongRES Twente wil ik samen met andere jongeren serieus meepraten over de energietransitie in Twente. De energietransitie is voor iedereen van belang maar het meest voor toekomstige generaties. Wij ervaren immers de grootste impact in 2050, wanneer we echt klimaatneutraal moeten zijn."

Wat is de rol van jongeren in Twente en hoe kijken zij naar klimaatcrisis en energietransitie?

"Twentse jongeren zien het belang van de klimaatcrisis en energietransitie voor hun eigen toekomst in Twente en willen hier graag aan bijdragen. De klimaatdoelen van 2030 en 2050 zijn nog een kleine tien en dertig jaar weg. Dat lijkt misschien nog lang, maar om de klimaatdoelen van 2030 te halen, moeten er in de komende periode echt knopen worden doorgehakt om grootschalige duurzame energieprojecten van de grond te krijgen."

Wat moeten ambtenaren en raadsleden weten over Twentse jongeren en waarvoor kunnen ze jullie bereiken?

"Ik zie vaak dat Twentse jongeren, waaronder ikzelf, graag willen verduurzamen. JongRES staat naast een snelle energietransitie onder andere ook voor leefbaarheid en behoud van biodiversiteit in Twente.

JongRES Twente werkt graag samen met bijvoorbeeld gemeenteraden in Twente voor een duurzame toekomst en geeft vrijwillig advies om hier aan bij te dragen."

Wat is jouw droom voor Twente wat betreft de energietransitie?

"Mijn droom voor Twente is dat we als RES regio gezamenlijk voldoende duurzame energie kunnen opwekken om energie-neutraal te worden. Het zou mooi zijn als Twente met haar 'noaberschap' hierin koploper kan worden en als voorbeeld kan dienen voor de andere RES regio’s."

Afbeeldingen

Cookie-instellingen